Prednosti

Pri sami izvedbi lepljenja oblog NODMAX ne uporabljamo nobenih strojev, kar nam omogoča, da vsa dela lahko opravimo hitro in za seboj pustimo počiščeno okolje.
Posebna prednost materiala NODMAX je odpornost na različne vremenske razmere, kajti na ograjah, zidovih, podzidkih in in na ostalih zunanjih površinah bo izpostavljena soncu, slani brozgi, dežju, snegu... Z oblogo NODMAX lahko prekrijemo tudi površine, na katerih so vidne lasaste diletacije, saj je zgradba materiala zasnovana tako, da prenaša določena raztezanja. Zaradi posebnih lastnosti obloge NODMAX lahko oblagamo tudi okrogline, vogale, ostre robove in podobne problematične detajle, kar pomeni izredno prilagodljivost podlagi in osnovnemu materialu, na katerega lepimo oblogo.

Zelo enostavno je tudi vzdrževanje obloge, saj je zelo odporna na mehanske poškodbe, čistila, vodni pritisk in to nam omogoča, da lahko površine, oblepljene z oblogo NODMAX, peremo tudi z visokotlačnim vodnim pršilcem.
 
  NODMAX
  Obloga NODMAX
  Prednosti
  Vrste
  Vzdrževanje
  Primeri uporabe
  Prej in potem
  Kontakti

©STUDIO P3 - 2010 - Kreator