Primeri uporabe
Nekaj primerov uporabe oz. lepljenja na razne dele zgradb in objektov:
- betonske, kamnite ali (dotrajane) opečnate ograje,
 
- podzidki (cokli),
 
- stebri,
 
- obodi odprtin - oken in vrat (zunanje in notranje špalete) - na primer po zamenjavi oken ali vrat z novimi ali po izvedenih prebojih med prostori lahko s suhomontažno gradnjo in zaključnim slojem iz obloge NODMAX v zelo kratkem času vzpostavimo prvotno stanje oz. dodamo dekorativni izgled,
 
- posamezne notranje stene, ki jih želimo dekorirati v določenem stilu (dalmatinski kamen, istrski kamen, opeka...),
 
- stara korita za rože,
 
- vodnjaki...
 
  NODMAX
  Obloga NODMAX
  Prednosti
  Vrste
  Vzdrževanje
  Primeri uporabe
  Prej in potem
  Kontakti

©STUDIO P3 - 2010 - Kreator